Galerie K-TRIO   
od 12. 9. 2018 Malujeme pro radost - výstava obrazů - trio výtvarnic z Ateliéru Mlejn v Ostravě-Přívoze,
Miroslavy Pastuškové, Zlaty Palečkové, Evy Komarové
   
Restaurace
K-TRIO 
 
od 5. 11. 2018 Výtvarné práce
vystavuje AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola s.r.o.
   
Vestibul přízemí AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
kovové plastiky - 
Běžec - Petra Křenková, Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková
 

 

 

   Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav. Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.