Galerie K-TRIO   

květen 2019

Svět v dvourozměrném prostoru 
Fotografie žáků Střední školy služeb a podnikání oboru fotograf.
květen-červen 2019 Obrázky z hamaky, prodejní výstava obrazů Michaely Franzové, zakladatelky Galerie hamaka.
  Výstava výtvarných prací dětí kurzu Kreslení a malování
   
Restaurace K-TRIO   
od 26. 4. 2019 Banát, výstava fotografií Jiřiny Šmídové.
   
Vestibul přízemí AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
kovové plastiky - 
Běžec - Petra Křenková, Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková
 

 

   Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav. Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.