Základní informace

 
Obsah smlouvy licenční smlouva o veřejném provozování
Druhá smluvní strana OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům, z. s.
63839997
Částka s DPH 30 280,- Kč
Datum uzavření 11. 12. 2015
Znění smlouvy VP_2015_151947