SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE

Osmnáct nadšenců pro celoživotní vzdělávání se 21. března poprvé sešlo v Komorním klubu, kde zahájili své dvouleté studium Univerzity třetího věku. Čekají na ně zajímavé vzdělávací a tvůrčí aktivity, nové informace i příjemně strávený čas v kolektivu podobně naladěných lidí.
Slavnostní imatrikulace s předáním studijních průkazů se uskuteční 4. dubna v 15.30 hodin v Komorním klubu za přítomnosti představitelů Městského obvodu Ostrava-Jih, Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o.
a British Institute of Management, s.r.o.


Kulturní zařízení Ostrava-Jih za podpory Městského obvodu Ostrava – Jih
nabízí občanům vzdělávací program

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU


Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+.
Podmínkou pro studium je středoškolské vzdělání. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe.
• Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí.
• Výuka – zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou týdně.
• Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci.
Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


MODULY STUDIA

1. semestr 
Vnitřní krása člověka – jak na to? 
Umění v nás – tvůrčí ateliér

2. semestr
Základy práce na PC
Nástrahy na spotřebitele

3. semestr 
Cizí jazyk
(angličtina, němčina, čínština, španělština)

4. semestr 
EU dříve a dnes
Umění / Psychologie / Historie

Zahájení jarního běhu – 21. března 2017

Výuka: Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka,
Ave Art, Hasičská 50, Ostrava - Hrabůvka

Školné: 1 800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)

Přihlášky: Ingrid Červeňová e-mail: ingrid.cervenova@kzoj.cz tel.: 596 721 488

PŘIHLÁŠKY KE ZTAŽENÍ ZDE

REZERVACE A PLATBY


Uzávěrka přihlášek - 20. března 2017

www.kzoj.cz       www.brit-institut.eu      www.aveart.cz


Záštitu nad Univerzitou třetího věku přijal starosta Městského obvodu Ostrava-Jih, Bc. Martin Bednář
a poslanec Parlamentu ČR Ing. Adam Rykala.