U3V C - III. semestr - termín zahájení bude upřesněn  
 U3V "Člověk a současný svět" - I. semestr zahájení 17. 9. 2019 v 16.00 hod.  
 U3V "Člověk a umění" - I. semestr zahájení 17. 9. 2019 v 16.00 hod. /navazující studium/  


Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih 
nabízí občanům vzdělávací program

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)


Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+
Podmínkou pro studium je středoškolské vzdělání. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe.
• Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí. 
Výuka – zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou týdně.
• Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude mu vydáno osvědčení
  na slavnostní promoci
Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


MODULY STUDIA U3V 
"Člověk a současný svět"

1. ročník
1. semestr 

Vnitřní krása člověka – jak na to? 
Umění v nás – tvůrčí ateliér

2. semestr
Základy práce na PC
Nástrahy na spotřebitele

2. ročník
3. semestr 
Dějiny městského obvodu Ostrava-Jih
Poznávání současnosti

4. semestr 
EU dříve a dnes
Osobnostní typologie

MODULY STUDIA U3V 
"Člověk a umění"

1. ročník
1. semestr 

Umění v nás – tvůrčí ateliér
Tvoření v keramickém ateliéru

2. semestr
Člověk a společnost
Chci fotografovat

2. ročník
3. semestr 
Vkus a nevkus kolem nás
Design interiéru a exteriéru

4. semestr 
Dějiny umění
Výtvarné fomy a technologie

 

Zahájení – 17. září 2019
v Kulturním domě K-TRIO v 16.00 hodin

školné: 1 800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)

přihlášky: Ingrid Červeňová e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz tel.: 596 721 488


REZERVACE A PLATBY

ZÁPIS ZAHÁJEN 17. 9. v 9.00 hodin
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 10. září 2019

PŘIHLÁŠKA U3V "Člověk a současný svět" KE STAŽENÍ ZDE

PŘIHLÁŠKA U3V "Člověk a umění" STAŽENÍ ZDE

www.kulturajih.cz       www.britishinstitute.cz      www.aveart.cz