I. ročník A - zahájení březen 2017   pro informace klikněte zde
   I. ročník B - zahájení září 2017  pro informace klikněte zde


Kulturní zařízení Ostrava-Jih za podpory Městského obvodu Ostrava – Jih 
nabízí občanům vzdělávací program

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU


Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+
Podmínkou pro studium je středoškolské vzdělání. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe.
• Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí. 
Výuka – zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou týdně.
• Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci
Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


MODULY STUDIA

1. ročník
1. semestr 

Vnitřní krása člověka – jak na to? 
Umění v nás – tvůrčí ateliér

2. semestr
Základy práce na PC
Nástrahy na spotřebitele

2. ročník
3. semestr 
Cizí jazyk
(angličtina, němčina, čínština, španělština) 

4. semestr 
EU dříve a dnes
Umění / Psychologie / Historie 

ZAHÁJENÍ PRVNÍHO SEMESTRU – 26. září 2017

ROZPIS VÝUKY PRVNÍHO SEMESTRU ZDE

Výuka: Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
Ave Art, Hasičská 50, Ostrava - Hrabůvka

Školné: 1 800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)

Přihlášky: Ingrid Červeňová e-mail: ingrid.cervenova@kzoj.cz tel.: 596 721 488

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

REZERVACE A PLATBY

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 20. září 2017

www.kzoj.cz       www.brit-institut.eu      www.aveart.cz