UZAVŘENÉ SMLOUVY

Na tomto internetovém profilu rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih na své 13. schůzi konané dne 9. 4. 2015 zpřístupnit veřejnosti objednávky u nichž plnění přesáhne částku 100 000,- Kč bez DPH a veškeré smlouvy uzavřené organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih.
 

Číslo smlouvy Obsah smlouvy Částka s DPH (Kč) Datum uzavření smlouvy
S/35/2016/44 dohoda o provedení divadelního představení
8 500,- 24.5.2016
S/17/2016/44 udělení oprávnění k užití výkonu a zvukových záznamů 29 659,- 14.4.2016
S/11/2016/44 licenční smlouva o veřejném provozování  5 385,- 15.2.2016
S/10/2016/44 licenční smlouva o veřejném provozování  5 462,- 15.2.2016
S/9/2016/44 licenční smlouva o veřejném provozování  19 468,- 15.2.2016
S/1/2016/42 Smlouva o spolupráci na rok 2016 16 456,- 4. 1. 2016
VP_2015_151947 licenční smlouva o veřejném provozování 30 280,- 11.12.2015
  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny   30.11.2015
VP_2015_151898 licenční smlouva o veřejném provozování 6 842,- 30.11.2015
VP _2015_151927 licenční smlouva o veřejném provozování 5 518,- 30.11.2015
252/2015/220 Dohoda o provedení divadelního představení 10 000,- 27.11.2015
  Darovací smlouva 0,-  24.11.2015
247/2015/220 Smlouva o divadelním představení 6 500,- 13.11.2015
250/2015/240 Smlouva o divadelním představení 14 100,- 5.11.2015
249/2015/220 Smlouva o zprosředkování pořadu 5 200,- 29.10.2015
  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 3 000,- 21.10.2015
  Smlouva o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízeních   2. 10. 2015
67933/17410 Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod   19. 8. 2015
67931/1582 Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod   19. 8. 2015
67932/10413 Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod   19. 8. 2015
OV/569/10/2015 Smlouva o dílo 835,- 5. 10. 2015
  Smlouva o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl   17. 9. 2015
S/7/2016/44 Smlouva o zprosředkování dle autorského zákona 6 500,- 9. 9. 2015
20026 smlouva na záruční a pozáruční servis 4 235,- 2. 9. 2015
65/2015 Darovací smlouva na projekt Svatováclavské slavnosti piva, 27.-28. 9. 2015 160 000,- 1. 9. 2015
POP 201098 Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých (strojního zařízení)
4 140,- 27. 8. 2015
VP_2015_108570 Licenční smlouva o veřejném provozování 3 401,- 19. 8. 2015
VP_2015_108602 Licenční smlouva o veřejném provozování 20 465,- 19. 8. 2015
159/15 Elektronická požární signalizace v objektu KD K-TRIO 6 350,- 29. 7. 2015
01/2015 Darovací smlouva na projekt Řemeslo má zlaté dno 60 000,- 22. 7. 2015
  Darovací smlouva 0,- 13. 7. 2015
  Smlouva o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízeních   29. 6. 2015
15_SOP_02_4121101120 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 20 000,- 12. 6. 2015
 2015-74271 Licenční smlouva o veřejném provozování  6 590,- 2. 6. 2015
 2015-74052 Licenční smlouva o veřejném provozování  22 068,- 2. 6. 2015
  Smlouva o zajištění   29. 5. 2015
 201511462 licenční smlouva  7 500,- 21. 5. 2015
 0637/2015/KSV

smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

 20 000,-

23. 4. 2015

 0664/2015/KSV

smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

 50 000,-

23. 4. 2015

 123/2004 Smlouva o připojení EZS - dodatek č. 3  0,- 18. 4. 2015