Základní informace

 
Obsah smlouvy licenční smlouva o veřejném provozování
Druhá smluvní strana OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům, z. s.
63839997
Částka s DPH 5 518,- Kč
Datum uzavření 30. 11. 2015
Znění smlouvy VP _2015_151927