Základní informace
 
Obsah smlouvy Elektronická požární signalizace v objektu KD K-TRIO
Druhá smluvní strana CubeNet, s.r.o.
25388207
Částka s DPH 6 350,- Kč
Datum uzavření 29. 7. 2015
Znění smlouvy 159/15