Základní informace
 
Obsah smlouvy Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napě»ové hladiny 0,4 kV
Druhá smluvní strana ČEZ Distribuce, a. s.
24729035
Částka s DPH 20 000,- Kč
Datum uzavření 12. 6. 2015
Znění smlouvy 15_SOP_02_4121101120