Základní informace
 

Obsah smlouvy  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO
Druhá smluvní strana  Statutární město Ostrava
 00845451
Částka s DPH  50 000 Kč
Datum uzavření  23. 4. 2015
Znění smlouvy