Základní informace

 
Obsah smlouvy licenční smlouva o veřejném provozování
Druhá smluvní strana OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům, z. s.
63839997
Částka s DPH 19 468,- Kč
Datum uzavření 15. 2. 2016
Znění smlouvy S/9/2016/44