Základní informace

 
Obsah smlouvy Smlouva o zprosředkování dle autorského zákona
Druhá smluvní strana Umělecká agentura Alena Bastlová
73180548
Částka s DPH  6 500,-
Datum uzavření 9. 9. 2015
Znění smlouvy S/7/2016/44