ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

Soutěže v praktických dovednostech pro žáky základních škol ve spolupráci s odbornými učilišti a středními školami.

Projekt se koná pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNIHOST.
 

HODNOCENÍ