ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

soutěž v praktických dovednostech pro žáky základních škol ve spolupráci s odbornými učilišti
a středními školami

Projekt se koná pod záštitou starosty Městského obvodu Ostrava-Jih, Bc. Martina Bednáře,
poslance Parlamentu ČR Adama Rykaly, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNIHOST.
Projekt realizován za finanční podpory ArcelorMittal Ostrava a.s.

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovoluji si Vám nabídnout projekt „Řemeslo má zlaté dno“ jehož hlavním cílem je zapojení žáků devátých tříd základních škol
do interaktivní soutěže zaměřené na řemeslné a odborné činnosti.
Žáci formou soutěže získají lepší přehled a konkrétněji poznají zaměření učebních oborů a odborných středních škol v ostravském regionu.

 

Řemeslo má zlaté dno“ je soutěž šestičlenných družstev, ve které žáci plní jednotlivé soutěžní úkoly v praktických, odborných i vědomostních programech zaměřených na řemeslné a odborné činnosti. Pro soutěžící družstva jsou připravena interaktivní stanoviště, na kterých se bude prezentovat konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci vyzkouší vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Každé stanoviště bude mít vymezený časový limit – 8 minut. Úkol bude plnit zvolený člen družstva za aktivní podpory spolužáků. Podmínkou je vystřídání všech členů družstva na připravených interaktivních stanovištích během soutěže. Samotná soutěž trvá asi 3 hodiny. Po ukončení soutěže proběhne slavnostní vyhlášení nejúspěšnějšího družstva a žáci budou oceněni.

Projekt „Řemeslo má zlaté dno“ bude realizován ve dnech 18. a 19. 1. 2017 v Kulturním domě K-TRIO ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami pod záštitou starosty Městského obvodu Ostrava-Jih, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNIHOST.

Zároveň se soutěží bude probíhat doprovodný program pro celé třídy:
Prezentace škol a učilišť s praktickými ukázkami odborných činností, barmanská show, trendové ukázky líčení a účesů, aranžování květin, ukázky cukrářské výroby, programování na CNC strojích, ukázky technik osobní a profesní obrany, odborné poradenství Úřadu práce v Ostravě.

Seznam připravovaných soutěžních stanovišť pro šestičlenná družstva:

 
SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ PŘIPRAVILA ŠKOLA:
 
 
SOUTĚŽNÍ OBOR
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
 
volba oboru
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
 
elektromechanik
 
 
provoz a ekonomika dopravy
Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Ostrava-Poruba 
 
daktyloskopie
Střední škola elektrotechnická, Ostrava
 
optik
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba
 
aranžér/kosmetička
 
 
prodavač
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka
 
kuchař, číšník
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava
 
nutriční asistent
 
 
laboratorní asistent
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
 
truhlář
 
 
obkladač
Vítkovická střední průmyslová škola 
 
obráběč kovů
 
 
elektrikář
Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek
 
opravář zemědělských strojů
 
 
agropodnikání
Střední škola zahradnická škola, Ostrava   zahradník
Střední škola techniky a služeb, Karviná   strojní mechanik, elektrikář důlních provozů

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, věřím, že Vás náš projekt „Řemeslo má zlaté dno“ zaujal a že účastí Vašich tříd umožníte žákům zábavnou formou lépe poznat zaměření a nabídku učebních oborů a odborných středních škol v ostravském regionu.

Účast Vašich soutěžních družstev prosím potvrďte zasláním přihlášky nejpozději do 30. 11. 2016 na email ingrid.cervenova@kzoj.cz.

Na setkání se těší
 
Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
 
Informace a přihlášky: Ingrid Červeňová, manažerka projektu
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
Tel: 596 721 488, 731 472 996, e-mail: ingrid.cervenova@kzoj.cz, www.kzoj.cz

přihláška ke stažení
 (MO Word 2007)

příhláška selfie soutěž