Odborná stáž žáků a studentů v KZOJ

Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost žáků Střední školy služeb a podnikání a studentů 

Ostravské univerzity na trhu práce, a to v přímé vazbě na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  Moravskoslezského kraje

Termín: 1.1.2018 – 31.12.2018
 
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Koordinátor projektu: Ing. Zuzana Šajtarová