Odborná stáž žáků a studentů v KZOJ

Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost žáků Střední školy služeb a podnikání a studentů 
Ostravské univerzity na trhu práce, a to v přímé vazbě na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  Moravskoslezského kraje

Termín: 1.1.2018 – 31.12.2018
 
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
Koordinátor projektu: Ing. Zuzana Šajtarová

Tisková zpráva

Odborná stáž v kině Luna

Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost studentů Vysoké školy Báňské Technické Univerzity Ostrava na trhu práce,
a to v přímé vazbě na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Termín: 1.6.2018 – 30.6.2019

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
Koordinátor projektu: Ing. Zuzana Šajtarová