Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.
Svou činnost provozujeme ve třech střediscích - Kulturní dům K-TRIO, Kino LUNA, Komorní klub.


Našim hlavním úkolem je vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Jde zejména o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a výchovných aktivit pro občany všech věkových kategorií.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období
let 2019 až 2020. 

Úprava rozpočtu k 30.9.2018

Provozní řád Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.

 

 

     
  logo ke stažení   logo ke stažení   logo ke stažení   logo ke stažení