Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.
Svou činnost provozujeme ve třech střediscích - Kulturní dům K-TRIO, Kino LUNA, Komorní klub.


Našim hlavním úkolem je vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Jde zejména o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a výchovných aktivit pro občany všech věkových kategorií.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.
 

Provozní řád Kulturního zařízení Ostrava-Jih

 

     
  logo ke stažení   logo ke stažení   logo ke stažení   logo ke stažení