Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.
Svou činnost provozujeme ve třech střediscích - Kulturní dům K-TRIO, Kino LUNA, Komorní klub.


Našim hlavním úkolem je vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Jde zejména o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a výchovných aktivit pro občany všech věkových kategorií.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období
let 2020 až 2021. 

Provozní řád Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825
Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.