Etapa úprav předprostoru před Kinem LUNAPřevážná část pozemku, která bude rekonstruována, je tvořena zpevněnou plochou z litého asfaltu. V rámci demolic je navrženo vybourání stávajících ploch, květináčů a fontány včetně prvků mobiliáře (vlajkové stožáry, reklamní poutač, koše). Umělecký objekt bude renovován a zpětně umístěn do nové fontány. Co se týče architektonického řešení, plocha bude nově rozdělena na dva druhy povrchů. Červený pryžový povrch bude vycházet z pod budovy kina. Tento povrch bude ze tří stran lemovat chodník z betonové dlažby v barvě přírodního betonu. Dominantou tohoto prostoru, kromě výrazného zbarvení pryžové plochy, budou vodní prvky s proměnným vodním obrazem. Jsou navrženy tak, aby umožnily vyvolat náladu spojenou s právě promítaným snímkem v kině.

Etapa rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor / 13. říjen 2014 - 26. 3. 2015/- rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení
- vybudování bezbariérového sociálního zařízení
- nové elektrorozvody ve vestibulu kina
- nové rozvody vody
- vybudování občerstvení pro návštěvníky (Kinokavárna)
- rekonstrukce zázemí pro účinkující
- bezpečnostní a požární signalizace

Etapa opravy a zateplení fasády a části střechy Kina LUNA /
listopad 2013 - červenec 2014/ Etapa výměny kinosedadel /
25. 2. - 17. 3. 2013/
stará sedadla (klikněte pro větší zobrazení)      stará sedadla (klikněte pro větší zobrazení)      stará sedadla (klikněte pro větší zobrazení)

 

 

Zřizovatel:
Městský obvod Ostrava-Jih