MÉDIA, KOMUNIKACE, KREATIVITA

Interaktivní mediální workshopy zaměřené na rozvoj individuálních i kolektivních dovedností v oblasti prezentace.
Termín: od 13. 5. do 21. 6. 2019.
Koordinátor projektu nebo vedoucí projektu: Ingrid Červeňová. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.