MÉDIA, KOMUNIKACE, KREATIVITA
Interaktivní mediální workshopy zaměřené na rozvoj individuálních i kolektivních dovedností v oblasti prezentace.

Termín: od 29. 5. do 1. 6. 2018.
Koordinátor projektu nebo vedoucí projektu: Ingrid Červeňová.

 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.