MÉDIA, KOMUNIKACE, KREATIVITA
20. - 23. 5. 2019

Projekt MÉDIA, KOMUNIKACE, KREATIVITA nabízí interaktivní mediální workshopy, které využívají nejmodernější technologie k rozvoji individuálních i kolektivních dovedností v oblasti prezentace skupiny, party, oddílu, které spojují společné zájmy, aktivity, dovednosti.
Setkáte se s odborníky z praxe, moderátory, tvůrci webových prezentací, kameramany, fotografy. Naučíte se prezentovat vlastní myšlenky a zájmy pomocí nejmodernějších technologií a používat média i PC technologie při prezentaci vlastní osobnosti, skupiny nebo zájmové aktivity. Názorně Vám předvedeme, jak správně vystupovat na veřejnosti, jak si připravit vlastní článek, rozhovor, jak mluvit na kameru. Je na Vás, kolik workshopů si zvolíte. Můžete získat prezentaci na PC, zpracované fotografie, vlastní leták, článek pro mediální kampaň, nebo si osvojíte něco z moderátorského řemesla.
 
MEDIÁLNÍ KAMPAŇ - ROZHLASOVÝ A TELEVIZNÍ SHOT
Workshop pro skupiny, oddíly, party, třídy, kluby s členy od 11 let.
Jak vytvořit reklamní shot pro rozhlas i televizi. Od nápadu přes natáčení až po nahrání na Youtube.
Děláte něco úžasného? Chcete založit kapelu? Chystáte super školní akci? Dejte o sobě světu vědět a využijte k tomu nejsledovanějšího a nejmodernějšího média - internetu. Dohodněte se, kdo z vás bude před kamerou a kdo za ní a hlavně, jak má váš klip vypadat. My Vám jej pomůžeme natočit na profi kameru a ukážeme vám, jak jej sestříhat a nahrát na YouTube. 
Termíny: 21. a 22.. 5. 2019 v 8.30 a 12.00 hodin, nutná objednávka předem.
Cena 20 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma.
Přihlášku zašlete do 30. 4. 2019 na e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz.
 
VIZUÁLNĚ ČISTÁ PREZENTACE I.
Workshop pro skupiny, oddíly, party, třídy, kluby s členy od 11 let.
Přímočaré sdělení informace s estetickou hodnotou. Tvorba prezentace s použitím základních výrazových prostředků /plocha, barva, tvar, linie/. Tvorba jednoduchého layoutu vlastní originální prezentace.
Termín: 21. 5. 2019 ve 12.00 hodin, nutná objednávka předem.
Cena 20 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma.
Přihlášku zašlete do 30. 4. 2019 na e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz.
 
VIZUÁLNĚ ČISTÁ PREZENTACE II.
Workshop pro skupiny, oddíly, party, třídy, kluby s členy od 11 let.
Máte chuť vyzkoušet si portrétní fotografii? Chcete se naučit pár kouzel a grafických úprav při práci s digitálními snímky pořízenými profesionální technikou v exteriéru nebo v ateliéru?
Naučíme vás zvládat základní osvětlovací postupy k pořízení fotografie včetně její pozdější úpravy. Použijeme základní retuše pro finální úpravu fotografie. Součástí workshopu bude i prezentace videotechniky Střední školy služeb a podnikání se sídlem v Ostravě-Porubě. /www.ss-ostrava.cz/
Termín: 23. 5. 2019 v 10.00 hodin, nutná objednávka předem.
Cena 20 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma.
Přihlášku zašlete do 30. 4. 2019 na e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz.
 
ÚPRAVA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V POČÍTAČI
Workshop pro skupiny, oddíly, party i jednotlivce s členy od 11 let.
Máte spoustu fotek z vašich akcí? Chcete se naučit pár kouzel a grafických úprav při práci s digitální fotografií? Chcete využít fotografie pro vlastní prezentaci?
Přineste si pár fotek v digitální podobě s sebou a společně se podíváme, co všechno se s fotkami v počítači dá udělat. Jak správně nastavit fotoaparát, přenášet a ukládat fotografie, dělat ořezy a výběry. Jak pracovat s bleskem a upravit fotografie z hlediska jasu a kontrastu. Pracuje se v prostředí programu GIMP, který je zdarma na Internetu.
Termíny: 29. a 30. 5. 2018, nutná objednávka předem.
Cena 20 Kč za osobu.
Doporučujeme přinést fotografie v elektronické podobě, fotoaparát.
Přihlášku zašlete do 30. 4. 2019 na e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz.
 
KOMUNIKAČNÍ HRY
Zážitkový workshop pro skupiny, oddíly, party, třídy, kluby s členy od 11 let.
Komunikační hry jsou vynikajícím prostředkem při rozvoji dovedností potřebných k řešení konfliktů, schopnosti naslouchat nebo poskytnutí efektivní zpětné vazby. Zároveň posilují spolupráci v týmu, sebedůvěru, sebepoznání a kreativitu při řešení nových úkolů. Při tomto typu programu se projeví styl komunikace, rozhodování a způsob jednání v týmu. Lze přirozeně vysledovat podobnost mezi komunikací během hraní hry a v běžném pracovním procesu. Dění v průběhu hry je velmi cenným materiálem pro rozbor a zpětnou vazbu.
Termín: 22. 5. 2019 v 8.30 a 12.00 hodin, nutná objednávka předem.
Cena 20 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma.
Přihlášku zašlete do 30. 4. 2019 na e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz.
 
BEZPEČNĚ NA INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Workshop pro skupiny, oddíly, party, třídy, kluby s členy od 11 let, kteří se chtějí bezpečně pohybovat na internetu a vyhnout se nebezpečí zneužití informací.
Víte, jakým ohrožením se vystavujete při užívání sociálních sítí a internetu? Proč máte být opatrní při práci se sociálními sítěmi? Jste dostatečně informováni o tom, jak se hrozbám ve virtuálním světě bránit? Zábavnou formou bude vysvětleno, proč máte být zdrženliví při komunikaci s cizími lidmi v kyberprostoru. Seznámení s problematikou kyberšikany, kyberstalkingu, kybergroomingu a sextingu. 
Termín: 20. 5. 2019 v 8.00 a 12.00 hodin, nutná objednávka předem.
Cena 20 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma.
Přihlášku zašlete do 30. 4. 2019 na e-mail: ingrid.cervenova@kulturajih.cz.
 
 
Informace Ingrid Červeňová tel: 596 721 488, 731 472 996.
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Na realizaci projektu spolupracují: