Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
IČ 73184560,  DIČ CZ 73184560
OR: Krajský soud Ostrava, odd. Pr, vl. 590


Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace provozuje svou činnost  v těchto objektech:
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
příspěvková organizace
recepce
předprodej vstupenek
596 739 107 info@kulturajih.cz
Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
příspěvková organizace
Ing. Renáta Valerie Nešporek
Ph.D., MBA, LL.M. ředitelka
596 739 107

renata.valerie.nesporek@kulturajih.cz

Produkce a program Ing. Zuzana Bálková
vedoucí střediska
596 739 225

zuzana.balkova@kulturajih.cz

Vzdělávání a kurzy Ingrid Červeňová
vedoucí střediska
596 721 488

ingrid.cervenova@kulturajih.cz

Pronájmy a provoz
K-TRIO a Komorní klub
Jarmila Krejčová
vedoucí střediska
596 739 224 

jarmila.krejcova@kulturajih.cz

Restaurace K-TRIO provozovna 596 739 226  
Restaurace K-TRIO Pavel Břenek
vedoucí střediska
596 739 226
737 267 848
restaurace@kulturajih.cz
Kino LUNA pokladna
předprodej vstupenek
596 751 712  
Kino LUNA Jana Dulíková
vedoucí střediska 
596 751 713 kino.luna@kulturajih.cz
Propagace Ladislav Mácha
vedoucí střediska
596 739 107 ladislav.macha@kulturajih.cz
Projekty Ing. Zuzana Šajtarová 608 812 796 zuzana.sajtarova@kulturajih.cz