Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
IČ 73184560,  DIČ CZ 73184560
OR: Krajský soud Ostrava, odd. Pr, vl. 590

Komorní klub

recepce
předprodej vstupenek
596 739 107 info@kulturajih.cz

Produkce a program

Ing. Zuzana Bálková
vedoucí střediska
596 739 225 zuzana.balkova@kulturajih.cz

Vzdělávání a kurzy

Ingrid Červeňová
vedoucí střediska
596 721 488

ingrid.cervenova@kulturajih.cz

Pronájmy a provoz Komorní klub

Jarmila Krejčová
vedoucí střediska
596 739 224  jarmila.krejcova@kulturajih.cz

Zřizovatel:
Městský obvod Ostrava-Jih