INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
 

01. NÁZEV    
  Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ)     
02. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ    
  KZOJ byla zřízena Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
s účinností od 01.01.2003.
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 23/3 ze dne 19.12.2002.
Usnesením č. 0781/17 ze dne 25.06.2009 byla zřizovatelem schválena změna zřizovací listiny platná od 01.07.2009.
Hlavním posláním KZOJ je plnění funkce místního kulturního zařízení.  
03. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA   
  - Ředitelka
  - Vedoucí středisek: Produkce a propagace (zástupkyně ředitele),  Vzdělávání a kurzy, Správa KZOJ, Kulturní dům K-TRIO a Komorní klub, Restaurace, Kino LUNA
  - Referent, účetní, provozní personál      
04. KONTAKTNÍ SPOJENÍ      
  Poštovní adresa: Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka   
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka   
  Úřední hodiny: Úřední hodiny nejsou stanoveny   
  Telefonní čísla: Ředitelka +420 596 739 107  
    Produkce a propagace +420 596 739 225  
    Vzdělávání a kurzy +420 596 721 488  
    Správa KZOJ +420 596 711 156  
    Kulturní dům K-TRIO +420 596 739 107  
    Restaurace K-TRIO +420 596 739 226  
    Kino LUNA +420 596 751 712  
  Adresa internetové stránky: www.kzoj.cz    
  Adresa e-podatelny: info@kzoj.cz    
  Další elektronické adresy: Ředitelka renata.valerie.nesporek@kzoj.cz  
    Produkce a propagace monika.urbanova@kzoj.cz  
    Vzdělávání a kurzy ingrid.cervenova@kzoj.cz  
    Správa KOZJ ucetni@kzoj.cz  
    Kulturní dům K-TRIO info@kzoj.cz  
    Restaurace K-TRIO restaurace@kzoj.cz  
    Kino LUNA kino.luna@kzoj.cz  
05. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT    
  Komerční banka pobočka Ostrava-Hrabůvka: 94-1621460207/0100   
06. IČ, DIČ    
  73184560, CZ73184560    
07. DOKUMENTY    
  Hlavní dokumenty: Zákon č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  
    Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozd. předpisů   
    Zřizovací listina   
  Rozpočet 2017: Náklady celkem 26 406 000 Kč  
    Výnosy celkem 26 406 000 Kč  

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2019 až 2020. (INFORMACE ZDE)  
08. ŽÁDOSTI O INFORMACE, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ  
  Ústně, písemně, elektronicky prostřednictvím sekretariátu.  
09. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  
  viz. zde  

Ostrava, 6. ledna 2018
Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA ředitelka