Základní informace

 
Obsah smlouvy Dohoda o provedení divadelního představení
Druhá smluvní strana Divadlo Scéna, o.s.
22613285
Částka s DPH 10 000,-
Datum uzavření 27. 11. 2015
Znění smlouvy 252/2015/220