Základní informace

 
Obsah smlouvy Darovací smlouva na projekt Svatováclavské slavnosti piva, 27.-28. 9. 2015
Druhá smluvní strana ArcelorMittal Ostrava a.s. 
45193258
Částka s DPH 160 000,- Kč
Datum uzavření 1. 9. 2015
Znění smlouvy 65/2015