Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. získala stříbrnou
Cenu hejtmana kraje
za společenskou odpovědnost za rok 2017.

Společenská odpovědnost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
aneb jak a čím se nám povedlo získat „stříbrnou medaili“ v soutěži Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

Regionální a sociální odpovědnost

Aktivity organizace jsme rozšířili a dále rozšiřujeme o další projekty směřující k rozvoji kvality života všech cílových skupin.
V případě našich klientů - seniorů se jedná např. o projekty:

·         Univerzita třetího věku

·         Otevřený kruh

·         Mladý senior

·         aktuálně pracujeme na přípravě nové pobočky Senior point.

Pro žáky a studenty středních a vysokých škol nabízíme příležitosti k osobnímu rozvoji prostřednictvím studijních stáží či odborného výcviku. Rozšířili jsme portfolio spolupracujících škol. Dlouhodobě se jedná o odborný výcvik studentů Střední školy společného stravování v Ostravě, obor Kuchař-číšník. V roce 2017 absolvovala studijní stáž studentka bakalářského studia Slezské univerzity, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné a studentka bakalářského studia VŠPP, a.s., obor Podnikání. Realizujeme projekt Stáže studentů a žáků ve firmách a pomáháme tím ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V rámci projektu spolupracujeme se Střední školou podnikání a služeb z Ostravy a Ostravskou univerzitou, Fakultou umění.

Pro střední odborné a základní školy z ostravského regionu každoročně připravujeme velmi vyhledávanou akci Řemeslo má zlaté dno. Cílem je zvýšení zájmu žáků devátých tříd o jednotlivé řemeslné a technické obory a zlepšení orientace žáků základních škol při volbě povolání i výběru dalšího vzdělávání. Vzniká zde prostor pro aktivní spolupráci mezi základními školami, odbornými učilišti i středními odbornými školami a vzdělávání v technických oborech, které jsou jedním z pilířů krajské vzdělávací koncepce při rozvoji severomoravského regionu. Za tento projekt jsme získalicenu Nadace OKDudělenounejlepším neziskovým organizacím, jejichž projekty svým grantem podpořila.

Nově byla realizována spolupráce s Letním táborem dětí z dětských domovů (Duha Zámeček) – aktivní účast 45 dětí na akci Alenka v říši divů v areálu Letní školky v Bělském lese v rámci projektu Letní kino na Jihu.

Dalším novým počinem roku 2017 je spolupráce v rámci projektu Dítě-práce-rodina a tím podpora znevýhodněných skupin na trhu práce konkrétní nabídkou zaměstnání.
Celkově vytváříme antidiskriminační a genderově vyvážené prostředí, jsme otevření spolupráci s národnostními menšinami, sociálně slabými i znevýhodněnými skupinami obyvatelstva v intencích principu win-win.

Enviromentální odpovědnost

Náš kladný a aktivní přístup k přírodě se odráží v řadě akcí a aktivit.

·         Tematická filmová představení pro školy ke DNI ZEMĚ v kině Luna.

·         V KD K-TRIO proběhly vzdělávací akce pro širokou veřejnost zaměřené na environmentální vzdělávání a ochranu životního
          prostředí:
          - ŽIJME V SOULADU S PŘÍRODOU -  příprava na JARO.
          - GEMMOTERAPIE - ZDRAVÍ UKRYTÉ V PUPENECH ROSTLIN - využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě
            a prevenci civilizačních onemocnění.
          - LÉČIVÁ SÍLA BYLINEK.

·           Zaměstnanci se připojili k celosvětové akci Ukliďme Česko. Společně jsme s chutí sbírali odpadky a čistili okolí. V této
            dobrovolnické aktivitě budeme samozřejmě pokračovat.