Cesta za poznáním

Cesta za poznáním

21. 6. 9:00 K-TRIO

sportovně poznávací výlet pro upevnění zdravotní a fyzické kondice

vstupné 440 Kč
Program:
· Planetárium Ostrava - pořad o sluneční soustavě včetně stálé expozice Experimentária ve formě atraktivních informací,
  obrázků,   projekcí a exponátů, které vybízejí k aktivnímu poznávání přírodních dějů a zákonitostí
· Slámovo muzeum - vodní a turbínové mlýny a jezdecký klub Merko - individuální prohlídka
· Raduňský zámek - atraktivně zařízené společenské a soukromé pokoje, mapující proměny životního rytmu aristokratické
  rodiny a služebného personálu v prostředí venkovské rezidence od počátku 19. až k polovině 20. století

Odjezd autobusem od KD K-TRIO v 9 hodin, návrat v 17.30 hodin ke KD K-TRIO.

Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, kartu zdravotní pojišťovny.

V ceně doprava autobusem, průvodce a vstupné do Planetária /90 Kč/ a do Raduňského zámku /80 Kč/, předprodej KD K-TRIO.

Projekt podpořen statutárním městem Ostrava.