VÝUKA NĚMČINY - ZAČÁTEČNÍCI

VÝUKA NĚMČINY - ZAČÁTEČNÍCI

22. 1. 16:00 KOMORNí KLUB

Individuální přístup, výuka v malé skupině 4 lidí.

vstupné 1 500 Kč

Nácvik mluveného a písemného projevu, čtení a poslech.
Konverzace v běžných situacích všedního dne.

Individuální přístup, výuka v malé skupině 4 lidí.

Lektorka Mgr. Zdeňka Holešová.

Informační schůzka – konzultace
15. 1. 2019 od 17.00 do 18.00

Zahájení: 22. 1. 2019 / 16.00 – 17.30

cena 1500 Kč / 15 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, předprodej KD K-TRIO

Zřizovatel:
Městský obvod Ostrava-Jih