DEN PRO SENIORY

DEN PRO SENIORY

25. 7. 9:00 KOMORNí KLUB

sportovně relaxační den v přátelském prostředí Komorního klubu

vstupné 200 Kč

Program:
- Emoce v našem životě - podmínky vzniku emoce a jejich charakter. Pět složek emoční inteligence. Vysvětlení pojmů afekt, nálada,
  vášeň. Důležitost sebevědomí a sebeúcty.
- Tvoříme s bylinkami v souladu s přírodou. Rady, tipy, ochutnávka čajů.

Doporučujeme sportovní pohodlné oblečení a obuv, svačinu, pití, kartu zdravotní pojišťovny. Nutná rezervace.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.                                                                                               

Zřizovatel:
Městský obvod Ostrava-Jih