DEN PRO SENIORY

DEN PRO SENIORY

24. 7. 9:00 KOMORNí KLUB

sportovně relaxační den v přátelském prostředí Komorního klubu

vstupné 200 Kč

Program:
- Procházka s výukou nordic walkingu
- SM systém – cvičení na podporu mobility páteře

Doporučujeme sportovní pohodlné oblečení a obuv, svačinu, pití, kartu zdravotní pojią»ovny. Nutná rezervace.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.                                                                                               

Zřizovatel:
Městský obvod Ostrava-Jih