Základní informace

 

Obsah smlouvy Smlouva o připojení EZS - dodatek č. 3
Druhá smluvní strana  Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
 70884560
Částka s DPH  0,- Kč
Datum uzavření  18. 4. 2015
Znění smlouvy 123/2004