Aktuální program

CESTA ZA POZNÁNÍM

27. 6. 9:00 K-TRIO sportovně relaxační výlet pro upevnění zdravotní a fyzické kondice

TANEČNÍ VEČER PLUS

30. 6. 17:30 K-TRIO bonusový taneční večer

JEDNODENNÍ VÝLET PRO DĚTI

10. 7. 8:00 K-TRIO pro děti ve věku 7 - 12 let

JEDNODENNÍ VÝLET PRO DĚTI

11. 7. 8:00 K-TRIO pro děti ve věku 7 - 12 let

Kino Luna

Restaurace K-TRIO: Polední menu 26. 6. 2019

Čočková polévka /1,9/  
150g Vepřový steak se sázeným vejcem a šunkou, americké brambory /1,3,9/ 99 Kč
150g Kuřecí maso na paprice, těstoviny /1,7,9/ 89 Kč
250g Řecký salát s olivami, opečený toast /1,3,7/ 85 Kč
BUSINESS MENU 150g Kuřecí prso v parmazánové krustě, steakové hranolky, zeleninový salátek /7/ 155 Kč
více

  Pamětní kniha Zábřehu nad Odrou: psáno zábřežským farářem Josefem Bilčíkem v letech 1870-1883. Tak zní název prvního dílu nové kritické edice Písemné památky městského obvodu Ostrava-Jih.

A jaké informace v něm naleznete? Archivní dokument vytvořený prvním zábřežským farářem Josefem Bilčíkem popisuje přerod Zábřehu v průmyslovou periferii, líčí (mnohdy až úsměvně) mezilidské problémy, lidské přečiny, výstavbu v obci; dokument se ohlíží také do 18. století, detailně vykresluje podobu kostela a farského obydlí v zámku; popisuje vznik zábřežské farnosti a poskytuje řadu unikátních svědectví o již neexistujících reáliích starého Zábřehu.

Publikaci vydává městský obvod Ostrava-Jih. Autorem textu je kronikář obvodu Petr Lexa Přendík, sazbu a grafiku provedl Martin Zálesný.

Kniha je k zakoupení na recepci KD K-TRIO za 160 Kč. 

K PRODEJI UŽ JEN POSLEDNÍCH PÁR KNIH

Na recepci KD K-TRIO si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 490 Kč také novou knihu městského obvodu Ostrava-Jih, která se zabývá Jubilejní kolonií.
Autorský kolektiv podílející se na vzniku knihy tvoří kronikář obvodu Petr Přendík, archivář Radomír Seďa a pracovník NPÚ Ostrava Martin Strakoš. Publikace vychází u příležitosti 90 let od pojmenování kolonie přívlastkem „Jubilejní“. Název sídliště byl totiž v roce 1928 odvozen od stého výročí vzniku Vítkovických železáren, které byly oficiálně založeny olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským 9. prosince 1828. Co kniha nabídne čtenáři? Kniha Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě- Hrabůvce je rozvržena do devíti kapitol, v nichž je nejprve popsána historie Hrabůvky od založení Vítkovických železáren, poté stavební vývoj samotné kolonie a jejího okolí, život jejich obyvatel, zachycuje významné události a osobnosti, věnuje se architektuře domů, jejich památkové ochraně a rekonstrukcím. V závěru knihy čtenář najde přehlednou tabulku se seznamy a daty všech domů tvořících kolonii. Publikace obsahující 216 stran se neskládá pouze z výkladových textů, vzpomínek a citací, ale také z bohaté obrazové přílohy, kterou tvoří 77 historických fotografií, 20 současných snímků, 23 stavebních plánů, půdorysů a skic a další obrazové materiály. (pp)

 

Městský obvod Ostrava-Jih vydal publikaci autorů
Mariana Liptáka, Tomáše Majliše, Petra Přendíka, Antonína Szturce a Martina Zálesného „Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes".

Publikace poskytuje na 221 stranách stručný nástin historie území dnešního obvodu a zejména s využitím obrazových materiálů (fotografií a pohlednic) dokumentuje jeho proměnu od konce 19. století do současnosti. Kniha je vůbec prvním pokusem o ucelené zpracování historie největší ostravské městské části, která je domovem více než 100 000 obyvatel.

Kniha je k zakoupení na recepci KD K-TRIO za 320 Kč.